Mačji parvovirus (FPV; Feline Parvovirus; Feline Panleukopenia Virus; Feline infectious enteritis; Feline Distemper)

38.90 € s PDV-om

ID Životinje *

Ime ili jedinstvena identifikacija životinje,broj mikročipa, broj tetovaže

SKU: FP007 Kategorije: ,

Opis proizvoda

Uzorak za analizu: Rektalni bris, 0,5ml EDTA-krvi

Mačji parvovirus uzrokuje ozbiljnu bolest mačaka poznatu kao mačja panleukopenija ili mačji infektivni enteritis. Osim mačjeg parvovirusa ovu bolest u mačaka može uzrokovati i pseći parvovirus (CPV). Virus može dugo preživjeti izvan domaćina i zaraziti zdrave mačke.

Način prijenosa

Virus se prenosi s mačke na mačku fekalnim putem, a mačke virus nose nekoliko dana. Direktan prijenos je također moguć u kućanstvima sa više mačaka. Virus može dugo preživjeti u okolišu te je za njegovo uklanjanje potrebna upotreba dezinficijenasa.

Znakovi bolesti

U početku bolesti javlja se visoka temperatura koja kasnije opada, povraćanje, glad i žeđ, ali s nemogućnošću uzimanja hrane i vode, a može se javiti i proljev sa ili bez prisutne krvi. U krvi se nalazi snižen broj leukocita. U nekim slučajevima nisu prisutni očiti znakovi i mačka ugiba bez upozorenja, dok infekcija može proći i bez simptoma.

Kod gravidnih mačaka dolazi do oštećenja mozga mačića koji nakon poroda imaju problema sa ravnotežom i imaju poteškoće kod hranjenja te u većini slučajeva ugibaju, a može doći i do fetalne smrti.

Terapija

Lijek za FPV ne postoji no mačka se može oporaviti uz intenzivnu njegu, oporavak tekućine i pomoć kod hranjenja. Također je potrebno davanje antibiotika širokog spektra kako bi se spriječile sekundarne bakterijske infekcije.

Prevencija

Za FPV postoji cjepivo koje se daje mačićima od 9. do 11. tjedna života. Potrebno je i docjepljivanje. Radi dugog preživljavanja virusa u okolišu potrebno je održavati higijenu te izolirati bolesne životinje od zdravih.

Prognoza

Infekcija FPV-om ima visoku smrtnost, od 25 do 90%.

Reference

Meli, M., Kipar, A., Müller, C., Jenal, K., Gönczi, E., Borel, N., Gunn-Moore, D., Chalmers, S., Lin, F., Reinacher, M., et al. (2004). High viral loads despite absence of clinical and pathological findings in cats experimentally infected with feline coronavirus (FCoV) type I and in naturally FCoV-infected cats. Journal of Feline Medicine and Surgery 6, 69–81.