Određivanje spola kod ptica („DNA sexing“)

15.90 € s PDV-om

ID Životinje *

Ime ili jedinstvena identifikacija životinje,broj mikročipa, broj tetovaže

SKU: AO001 Kategorije: ,

Opis proizvoda

Identifikacija spola je od znatne važnosti u istraživanju ponašanja ptica, ekologije, evolucijske biologije i genetike ptica te za konzervaciju ugroženih vrsta ptica.

Više od 50% vrsta ptica je monomorfično, što čini određivanje spola na temelju vanjske morfologije nemogućim. Čak i u dimorfičnih vrsta je određivanje spola kod ptića problematično.

Spol ptica je određen spolnim kromosomima Z i W. za razliku od sisavaca, kod ptica su ženke heterogametski spol, odnosno imaju dva različita spolna kromosoma (ZW), dok su mužjaci homogametski spol (ZZ). Kromosom W je tijekom evolucije izgubio većinu gena te je stoga veličinom manji, dok je kromosom Z visoko konzerviran i stoga veći. Proučavanje kromosoma je napredovalo s vremenom sa citogenetičke na molekularnu razinu.

Otkriće gena za kromo-helikaza-DNA-vezajući protein (CHD) koji je konzerviran na kromosomu W (CHD1W) je omogućilo identifikaciju spola u većine vrsta ptica. Ubrzo nakon toga je otkrivena vrlo srodna kopija tog gena na kromosomu Z (CHD1Z). No, ovi geni se ne mogu razlikovati u ptica reda nojevki kao što su emu, kivi, nandu i noj radi velike sličnosti gena CHD na kromosomima W i Z.

Prvu uspješnu molekularnu metodu određivanja spola koja se bazira na umnažanju gena CHD1W i CHD1Z su razvili Griffith i sur. Kasnije su razvijene različite PCR metode bazirane na razlici u dužini introna gena CHD1W i CHD1Z.

Metoda bazirana na PCR-u koja koristi specifične početnice za fragmente ženki SS1 i SS2 je razvijena u svrhu identifikacije spola kod nojevki.

Lančana reakcija polimerazom (PCR) je posebice korisna u identifikaciji spola ptica radi svoje preciznosti, osjetljivosti i učinkovitosti. Zahtijeva samo kap krvi, pero ili ljusku jajeta te se može koristiti i kod ptića.

Reference:

Griffiths, R., Double, M.C., Orr, K., and Dawson, R.J.G. (1998). A DNA test to sex most birds. Molecular Ecology 7, 1071–1075.

Ito, H., Sudo-Yamaji, A., Abe, M., Murase, T., and Tsubota, T. (2003). Sex Identification by Alternative Polymerase Chain Reaction Methods in Falconiformes. Zoological Science 20, 339–344.

Jirajaroenrat, K., Thammakarn, C. (2007). Sex identification of some pet birds by Polymerase Chain Reaction-based methods. International Conference on Integration of Science & Technology for Sustainable Development, Bangkok, Thailand.  26-27 April, 376-379.

Malagó, W., Franco, H.M., Matheucci, E., Medaglia, A., and Henrique-Silva, F. (2002). Large scale sex typing of ostriches using DNA extracted from feathers. BMC Biotechnol 2, 19.

Vucicevic, M., Stevanov-Pavlovic, M., Stevanovic, J., Bosnjak, J., Gajic, B., Aleksic, N., and Stanimirovic, Z. (2013). Sex determination in 58 bird species and evaluation of CHD gene as a universal molecular marker in bird sexing. Zoo Biol. 32, 269–276.