POAG-PLL kod Shar Peia

54.90 € s PDV-om

Kratice: POAG, PLL
Gen:  ADAMTS17
Mutacija: Delecija
Nasljeđivanje: Autosomalno recesivno
Pasmine: Shar pei

ID Životinje *

Ime ili jedinstvena identifikacija životinje,broj mikročipa, broj tetovaže

Kategorija: Oznaka: