POAG kod malog vendeskog grifon baseta

54.90 € s PDV-om

Kratice: POAG
Gen: ADAMTS17
Mutacija: Inverzija
Nasljeđivanje: Autosomalno recesivno
Pasmine: Mali vendeski grifon baset

ID Životinje *

Ime ili jedinstvena identifikacija životinje,broj mikročipa, broj tetovaže

Kategorija: Oznaka: