Nasljedna katarakta (HC) kod australskog ovčara

43.90 € s PDV-om

Kratice: HC
Gen: HSF4
Mutacija: Delecija
Nasljeđivanje: Autosomno dominantno
Pasmine: Australski ovčar

ID Životinje *

Ime ili jedinstvena identifikacija životinje,broj mikročipa, broj tetovaže

SKU: CD024 Kategorije: , Oznaka:

Opis proizvoda

Primarna nasljedna katarakta je jedna od najčešćih genetskih poremećaja čistokrvnih pasa, pogađa oko 100 pasmina i predstavlja vodeći uzrok sljepoće kod pasa. Dominantni oblik nasljedne katarakte kod australskih ovčara je uzrokovan delecijom jednog nukleotida u HSF4 genu koji kodira za „heat shock“ transkripcijski faktor koji regulira ekspresiju „heat shock“ proteina u odgovoru na različite stresove, kao što su oksidansi teški metali, povišena temperatura te bakterijske i virusne infekcije.

Delecija je povezana sa obostranom, simetričnom kataraktom. Psi koji nose jednu kopiju mutiranog gena nose povećan rizik od razvoja blažeg oblika katarakte, do se kod homozigota razvija progresivnija katarakta.

Reference:

Mellersh, C.S., Pettitt, L., Forman, O.P., Vaudin, M., and Barnett, K.C. (2006). Identification of mutations in HSF4 in dogs of three different breeds with hereditary cataracts. Veterinary Ophthalmology 9, 369–378.

Mellersh, C.S., McLaughlin, B., Ahonen, S., Pettitt, L., Lohi, H., and Barnett, K.C. (2009). Mutation in HSF4 is associated with hereditary cataract in the Australian Shepherd. Veterinary Ophthalmology 12, 372–378.