Hipokalijemija burmanske mačke (BHP)

39.90 € s PDV-om

Kratice: BHP
Gen: WNK
Mutacija: Točkasta mutacija
Nasljeđivanje: Autosomalno recesivno
Pasmine: Burmanska mačka, Tonkinese, Australski Mist, Bombay, Burmilla, Cornish Rex, Devon Rex, Singapura, Sfinks, Tiffanie

ID Životinje *

Ime ili jedinstvena identifikacija životinje,broj mikročipa, broj tetovaže

Opis proizvoda

Hipokalijemija burmanske mačke (BHP)

Kalij je najzastupljeniji kation kod sisavaca i igra presudnu ulogu u funkciji živčanog i mišićnog tkiva (skeletnog, srčanog i glatkog). Kako bi se održala idealna homeostaza u tijelu, ekskrecija i unos kalija hranom moraju biti uravnoteženi. Abnormalnosti homeostaze kalija se mogu javljati kao primarni ili sekudarni poremećaj.

Hipokalijemija ili hipokalijemijska periodična polimiopatija kod burmanskih mačaka (BHP) je bolest karakterizirana mišićnom slabosti povezanom sa povremenom hipokalijemijom. Znakovi BHP-a su klasično epizodični, no kod nekih mačaka slabost je neprekidna. Tijekom epizode mačke pokazuju jaku generaliziranu slabost mišića, iako se slabost obično javlja u vratnih mišića što se ispoljava ventrofleksijom glave i vrata, klimanjem glave i dorzalnom protruzijom lopatice. Hod postaje kratak i dolazi do tremora mišića. Mačke sa generaliziranom slabošću imaju izražen čučeći hod, posebno uočljiv na zadnjim udovima.

Bolest obično postaje vidljiva kod mačića sa dva do šest mjeseci starosti, iako se u nekim slučajeva ne detektira do dvije godine starosti. Okidač za pojavu kliničkih znakova mogu biti stres ili vježba. Kod nekih mačaka stanje se spontano ili uz upotrebu lijekova poboljša kroz neko vrijeme te nema potrebe za stalnim liječenje. Međutim, kod nekih mačaka sa BHP je potrebno cjeloživotno davanje dodataka kalija.

BHP je bolest uzrokovana mutacijom krivog smisla u WNK4 genu. Stanje se nasljeđuje autosomalno recesivno. Frekvencija mutiranog alela u uzgojnoj populaciji iznosi 14,9%. genetski test za hipokalijemiju kod burmanskih mačaka može pomoći uzgajivačima u izbjegavanju parenja koja bi mogla izroditi bolesnim potomcima i u identifikaciji nosioca koje potom mogu isključiti iz uzgojnog proograma.

Reference:

Gandolfi, B., Gruffydd-Jones, T.J., Malik, R., Cortes, A., Jones, B.R., Helps, C.R., Prinzenberg, E.M., Erhardt, G., and Lyons, L.A. (2012). First WNK4-Hypokalemia Animal Model Identified by Genome-Wide Association in Burmese Cats. PLoS One 7.

Malik, R., Musca, F.J., Gunew, M.N., Menrath, V.H., Simpson, C., Culvenor, J., Grahn, R.A., Helps, C., Lyons, L.A., and Gandolfi, B. (2015). Periodic hypokalaemic polymyopathy in Burmese and closely related cats: a review including the latest genetic data. J. Feline Med. Surg. 17, 417–426.

Možda će vam se također svidjeti…